Dừa tươi Hamona, kích thước 100mm
32.000đ/Trái
Hết hàng