Gà Gò Công - Hợp tác xã chăn nuôi tại Đồng bằng sông Cửu Long

Gà Gò Công - Hợp tác xã chăn nuôi tại Đồng bằng sông Cửu Long

2017-03-25 15:50:59


    Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công hiện tại có khoảng 40 thành viên, với tổng đàn gà ta Gò Công duy trì thường xuyên hơn 100.000 con. Đây là đơn vị chăn nuôi sản xuất theo chuỗi giá trị đầu tiên của tỉnh Tiền Giang. Ban đầu, Hợp tác xã này được tổ chức FAO ( đại diện của họ là người sáng lập công ty Naturally Viet Nam) hướng dẫn  và tài trợ một phần cho hợp tác xã xây dựng dự án nuôi gà an toàn dịch bệnh, có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Có cơ sở ấp trứng tập trung cho các xã viên; có điểm giết mổ tập trung cùng một kho lạnh với nhiệt độ bảo quản phù hợp.

     Mô hình chăn nuôi gà ta Gò Công của hợp tác xã đã được Trung tâm Chất lượng Nông – Lâm – Thủy sản vùng 4 (Cục quản lý Chất lượng Nông – Lâm – Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cấp giấy chứng nhận VietGap. Đây cũng là mô hình chăn nuôi, sản xuất gà đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long đạt chứng nhận này.

      Theo ông Nguyễn Quốc Kiệt - giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công cho biết, thành viên của Hợp tác xã phải thực hiện đạt 31 tiêu chí đề ra như: nuôi gà theo quy chuẩn từ chuồng trại đến thức ăn, nước uống phải đạt an toàn sinh học, có ghi chép nhật ký, truy nguyên được nguồn gốc xuất xứ…

    Ý kiến của gia đình Organic Market:

    Bỏ qua những bài báo, những phát biểu trên báo chí, truyền hình.... là người may mắn được theo dõi hợp tác xã này từ những ngày đầu phát triển chuỗi sản xuất gà thương hiệu Gò công, gia đình Organic Market tin những thành viên hợp tác xã này vẫn giữ được những nguyên tắc, những quy định cùng cách làm việc với tổ chức gần như khi họ còn giám sát. Chính vì vậy, Gia đình Organic Market đã chọn sản phẩm này để cung cấp cho khách hàng của mình.

   Mặc dù hợp tác xã Gò Công có chứng nhận VietGap ( nhãn trắng) nhưng Gia đình Organic Market xếp các sản phẩm gà của hợp tác xã này vào nhãn xanh ( free range) vì họ nuôi theo quy trình nuôi nhốt trên diện tích phù hợp ( thính ứng với các điều kiện của địa phương), sử dụng thức ăn có sẵn tại địa phương kết hợp với thức ăn công nghiệp được kiểm soát ngay từ đầu. Cùng theo đó là việc sử dụng kháng sinh ( có kiểm soát và ghi nhật ký rõ ràng) chỉ trong giai đoạn gà còn nhỏ. 

  Trường hợp các khách hàng có ý kiến góp ý khác với nhận định của gia đình Organic Market xin vui lòng góp ý cho chúng tôi tại email: email@organicmarket.vn