Tái sử dụng túi lưới với Organic Market

2017-02-25 21:12:15


 

               Gia đình Organic Market  khuyến khích khách hàng tái sử dụng túi lưới để nhằm góp phần giảm thiểu rác thải công nghiệp cho môi trường bằng những thao tác đơn giản  không mất nhiều thời gian.

                                                                       

 

HÃY GOM TÚI LƯỚI CHO GIA ĐÌNH ORGANIC MARKET VÀ CHỌN MÓN QUÀ XINH XẮN CHO MÌNH.