Bao Châu Farm

2017-01-04 09:50:26


      Là một trong những trang trại đầu tiên ứng dụng công nghệ vi sinh của Nhật Bản trong hầu hết các giai đoạn trong quá trình sản xuất. Với việc đưa các sản phẩm vi sinh vào sử dụng trong quá trình chăn nuôi đã giúp Bảo Châu Farm có môi truờng chăn nuôi sạch sẽ, hạn chế được nhiều dịch bệnh & gần gũi với môi trường sống tự nhiên. Thức ăn cho vật nuôi là thức ăn của trang trại lên men. Hiện tại, Bảo Châu Farm là một mô hình nuôi vi sinh khá hoàn chỉnh từ khâu chăn nuôi, giết mổ, bảo quản. Và đã được tổ chức Emro chứng nhận.

    Ý kiến của gia đình Organic Market.

   Trang trại Bảo Châu thực hiện khá nghiêm túc về việc tuân thủ các quy địinh của tổ chức Emro. Tuy nhiên, tổ chức Emro không phải là tổ chức chứng nhận organic ( có thể do tổ tức này không đặt ra quy trình kiểm soát thức ăn đầu vào). Nên gia đình Organic Market xếp các loại thịt có xuất xứ từ trang trại vào nhóm nhãn xanh.