Nico Yasai

Nico Yasai

2016-12-31 17:08:52


     Nico Yasai là một công ty do người Nhật thành lập. Các sản phẩm của nhà Rau Cười từ khâu sản xuất (nuôi, trồng) đến khâu thu hoạch, sau thu hoạch (sơ chế, đóng gói, bảo quản) đều không sử dụng bất kỳ hóa chất tổng hợp nào. Đối với thực phẩm không thể tự sản xuất ( liên kết với các nông dân): Rau Cười luôn ưu tiên chọn các sản phẩm được sinh trưởng và phát triển trong môi trường tự nhiên, ít chịu sự tác động của con người (ví dụ: cá biển lưới 2 còn gọi là cá câu/đánh lưới gần bờ). Tất cả sản phẩm từ nhà Rau Cười được tạo ra bởi bàn tay của những con người luôn tràn đầy nhiệt huyết, vững tâm bền chí với nền nông nghiệp tự nhiên.  Cùng với đó là tinh thần của những người nông dân làm ra sản phẩm cũng được thoải mái hơn.

     Ý kiến của gia đình Organic Market.

     Nico Yasai áp dụng được quy trình sản xuất tự nhiên cho các nông dân liên kết cùng sản xuất. Quy trình sơ chế, đóng gói sau thu hoạch đơn giản, gọn nhẹ. Điều làm cho NIco Yasai trở nên đặc biệt là việc đưa và sản xuất một số loại giống của Nhật nên một số sản phẩm có hương vị đặc biệt. Tuy nhiên, để tiến tới chứng nhận hữu cơ cho từng nông dân là diều còn nhiều khó khăn và lâu dài.